W dniu 28 lipca 2015 r. odbyło się jawne otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 28 lipca 2015 r. godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta od następującego Wykonawcy:

OFERTA NR 1:

Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska

30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zakładce „Przetargi”.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl