Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 roku Szwajcaria zobowiązała się w niej przekazać ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej. W 2010 roku do Funduszu przystąpiły także Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja. Z tej kwoty Polska otrzymała niemal połowę środków, czyli ok. 489 mln CHF (ok. 310 mln euro).

Celem szwajcarskiej pomocy jest stymulowanie rozwoju w słabiej rozwiniętych regionach Europy, przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, a także wyrównywanie szans pomiędzy regionami.

Wsparcie rozdysponowane jest w obszarach dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 roku, gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski.

Realizacja wszystkich projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się do 14 czerwca 2017 roku.

Z funduszy szwajcarskich sfinansowano 58 dużych projektów i programów oraz udzielono wsparcia dla ok. 1300 mniejszych projektów.

KORZYŚCI:

Dzięki Programowi rozwija się polsko-szwajcarska współpraca. Przynosi ona korzyści obu stronom tego układu. Polacy zyskali szansę na realizację wielu innowacyjnych pomysłów, wsparcie lokalnych społeczności, organizacji i kluczowych instytucji. Poprawiono i zbadano stan środowiska naturalnego, przypomniano dawne tradycje. Dzięki kursom i szkoleniom wiele osób zyskało szansę na nową pracę. Szwajcarzy natomiast nawiązali liczne kontakty handlowe oraz mieli szansę na wymianę doświadczeń z krajami naszego regionu.

W ramach funduszy uruchomiono też stypendia dla badaczy, doktorantów oraz program wymiany dla kadry naukowej.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl