W dniu 4 sierpnia 2015 r. rozstrzygnięto o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

OFERTA NR 1:

Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska

30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68

W wyniku oceny ofert oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100,00 punktów według następujących kryteriów wyboru ofert:

  • cena oferty – 50%
  • jakość produktów – 30%
  • termin wykonania zamówienia – 20%

Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w zakładce „Przetargi”.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl