W dniu 28 października 2009r. szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki – Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO) zatwierdziło poniższe Zarysy Projektów w ramach przeprowadzonej procedury oceny dla obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, celu 3 „Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniu 9 września br. w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia szczegółowych zagadnień związanych ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl