W dniu 4 sierpnia 2015 r. rozstrzygnięto o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.07.2015 r. podpisany został aneks do umowy z dnia 26.08.2014 r. na dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, zawartej z firmą NEWAG S.A. W ramach wprowadzonych do realizowanego projektu modyfikacji obejmujących dodatkowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, usprawniające uwarunkowania eksploatacyjne, funkcjonalność oraz ergonomię pojazdów ustalono dla ich nowy harmonogram dostaw.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl