W dniu 23 września 2015 r. podpisany został protokół przekazania placu budowy pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: Zakładami Automatyki „KOMBUD” S.A. na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na obiektach znajdujących się w następujących lokalizacjach:

 

  • km 21,357 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska; obiekt stanowi przejazd kolejowy usytuowany w ciągu ul. Piłsudskiego na terenie miejscowości Kanie (Gmina Brwinów), w sąsiedztwie przystanku osobowego „Kanie Helenowskie”
  • km 22,457 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska; obiekt stanowi przejazd kolejowy usytuowany w ciągu ul. Natalińskiej na terenie miejscowości Otrębusy (Gmina Brwinów), w sąsiedztwie przystanku osobowego „Otrębusy”
  • km 23,241 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska; obiekt stanowi przejazd kolejowy usytuowany w ciągu ul. Przejazdowej na terenie miejscowości Otrębusy (Gmina Brwinów), pomiędzy przystankami „Otrębusy” i „Podkowa Leśna Wschodnia”
  • km 28,067 linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska; obiekt stanowi przejazd kolejowy usytuowany w ciągu ul. Średniej na terenie miasta Milanówka, pomiędzy przystankami „Kazimierówka” i „Brzózki”

Realizacja zadania odbywa się w ramach umowy w sprawie zamówienia publicznego na „Zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z robotami towarzyszącymi”podpisanej w dniu 15.09.2014 r.

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl