W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim podpisana została umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: TRAKCJA PRKiI S.A. na wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 linii kolejowej nr 47 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.

 

Roboty zasadnicze na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów, wymagające zamknięć torów, odbędą się w okresie od dnia 01.07.2016 do 31.08.2016.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną:

  1. Wymiana nawierzchni torowej w torze nr 2 w km od 0,331 do 17,840
  2. Mechaniczne ścięcie ław torowiska
  3. Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej
  4. Renowacja rowów odwadniających
  5. Wymiana szyn na wybranych odcinkach
  6. Obniżenie niwelety toru o 300 mm w rejonie wiaduktu drogowego w Pruszkowie w km 16,790 wraz z zabudową skarpy pod wiaduktem
  7. Regulacja toru w planie i profilu

Kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów jest przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym naprawę torowiska na najbardziej obciążonym szlaku linii kolejowej WKD, mającym na celu utrzymanie właściwych parametrów użytkowanej infrastruktury kolejowej służącej sprawnemu prowadzeniu przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności oraz o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zrealizowanej w ciągu 2015 r. kompleksowej naprawy toru nr 1 na ww. szlaku linii WKD.

Wartość prac w ramach podpisanej umowy wynosi 15.977.700,00 PLN brutto.

Przedsięwzięcie obejmujące kompleksową naprawę toru nr 2 pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów stanowi element projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Szybki Kontakt

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64
fax (22) 755-20-85Przydatne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
www.cppc.gov.pl